Anue

Anue er en helseteknologi bedrift fra Bodø som leverer produkter for å gjøre oppbevaringen av morsmelk/donormelk enkel, trygg og hygienisk.

Anue betyr første, og vårt mål er at alle barn skal få morsmelk/donormelk som sitt første måltid .