Kry

Med Kry får du helsehjelpen du trenger, når og hvor det passer deg. Deres visjon er å utvikle en helsetjeneste som er lik og tilgjengelig for alle, og de tilbyr blant annet digital legehjelp med korte ventetider. Ved å kombinere ledende medisinsk kompetanse med teknologi, er de nå Europas største digitale helsetjeneste.