LKB

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) er en interesseorganisasjon basert på frivillig innsats, med fokus på svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter. Se vår informasjonsfilm på lkb.no.

Har du bekkenleddsmerter? LKB er her for å gi deg kunnskap, glede og fellesskap, så du trenger ikke stå i det alene.

LKB har fokus på å være der for deg. Vi lytter gjerne til deg når du trenger å snakke med en som selv har opplevd bekkenleddsmerter, samtidig som vi jobber for å sette søkelyset på mer forskning og kunnskap i fagmiljøene.